Len silný štát pomôže ľuďom

Ľudia na Slovensku zo dňa na deň chudobnejú. Trápi ich drastické zdražovanie, vysoké ceny potravín a energií, smutný stav zdravotníctva i chudobné regióny, v ktorých žijú a poctivo pracujú. S týmito problémami nedokázala absolútne nijako pohnúť Matovičova ani Hegerova vláda a zlyháva v nich aj súčasná vláda úradníkov. Ak sa má zastaviť chudobnenie ľudí a ich život sa má zásadne zlepšiť, musí prísť nová, kompetentná, stabilná a zodpovedná vláda, ktorá bude pracovať pre ľudí, a nie riešiť vlastné spory. HLAS na tieto skutočné problémy Slovenska má riešenie. Volá sa silný štát, lebo len silný štát dokáže účinne pomôcť ľuďom.

Spoznaj silný štát
Arrow down
1.

Pomoc všetkým,
ktorí to potrebujú

Silný štát musí byť schopný účinne
pomôcť všetkým, ktorí pomoc potrebujú

Základné sociálne istoty do ústavy:

Základné sociálne istoty zavedieme priamo do ústavy, aby na ne v budúcnosti žiadna vláda nemohla svojvoľne siahnuť. Súčasťou ústavy sa stanú aj sociálne práva ako nárok na dôstojný dôchodok, dovolenku, primerané mzdy a pracovný čas.

Skutočný 13. dôchodok:

Zavedieme skutočný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku, dnes 640 eur.

Rodinná karta so zľavami pre rodiny:

Zavedieme rodinnú kartu, ktorá bude rodinám poskytovať zľavy na služby štátu a samosprávy.

Štartovné pre mladých:

Zavedieme pravidelné mesačné sporenie štátu každému novonarodenému dieťaťu, pri štarte tohto programu aj všetkým deťom do veku piatich rokov, ktoré si po dosiahnutí plnoletosti bude môcť mladý človek vybrať a mať tak základný finančný štartovný balíček do života.

2.

Nižšie ceny
potravín
a energií

Silný štát musí ľuďom
zabezpečiť nižšie
ceny potravín a energií

STRATEGICKÉ PODNIKY SPÄŤ DO RÚK ŠTÁTU:

Vykonáme kroky na zásadné posilnenie vplyvu štátu v strategických energetických i vodárenských podnikoch, aby silný štát garantoval ľuďom, firmám a samospráve nižšiu cenu energií.

LACNÉ, DOSTUPNÉ A KVALITNÉ POTRAVINY:

Pomôžeme domácim výrobcom potravín zavedením nižších daní a rázne nastavíme pravidlá obchodných prirážok pre obchodné reťazce, aby si ľudia kupovali kvalitné domáce potraviny za nižšiu cenu.

ĽUDIA NESMÚ PRÍSŤ O STRECHU NAD HLAVOU:

Nastavíme pre banky jasné zásady solidarity a upravíme pravidlá splácania úverov tak, aby ľudia pri zvyšovaní ich splátok neskončili na ulici.

NOVÉ ŠPIČKOVÉ NEMOCNICE:

Postavíme nové špičkové nemocnice v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a zmodernizujeme existujúce nemocnice na celom Slovensku.

VIAC LEKÁROV, VIAC SESTIER, VIAC ZDRAVOTNÍKOV:

Zvýšime kapacitu študentov medicíny, ošetrovateľstva a zdravotníctva, aby slovenskí študenti boli uprednostnení pred zahraničnými a vytvoríme podmienky, aby po skončení štúdia uprednostnili Slovensko pred zahraničím.

BEZPLATNÉ AMBULANCIE, LACNÉ LIEKY:

Nedopustíme zavádzanie poplatkov v ambulanciách a zabezpečíme potrebné lieky bez doplatku pre sociálne ohrozené skupiny i najmodernejšie lieky pre všetkých ťažko chorých.

3.

Kvalitné
a dostupné
zdravotníctvo

Zdravotníctvo v silnom
štáte musí byť služby
ľuďom, nie biznisom
pre vyvolených

4.

Slovensko
na prvom
mieste

Pre novú vládu musia
byť prioritou
národno-štátne záujmy
Slovenska, jeho občanov,
obcí, miest a regiónov

ODSTRÁNIME REGIONÁLNE ROZDIELY:

Spustením Národného plánu definitívneho odstránenia regionálnych rozdielov zabezpečíme v horizonte troch volebných období rovnomerný rozvoj slovenských regiónov, pretože nikto nesmie byť potrestaný za to, kde sa narodil alebo kde sa rozhodol žiť.

ZAČNEME STAVAŤ A INVESTOVAŤ:

Zabezpečíme dobudovanie základnej infraštruktúry – diaľnic, ciest všetkých kategórií od 1. Triedy až po obecnú triedy, opravu mostov a modernizáciu železníc výrazným navýšením investičných prostriedkov a zmenou pravidiel pri výstavbe.

BEZPEČNÉ A PROSPERUJÚCE SLOVENSKO V EURÓPE I VO SVETE:

Členstvo v Európskej únii a NATO je garanciou slovenskej prosperity a bezpečnosti, za presadzovania jasných slovenských národných záujmov v týchto inštitúciách.

Politický súhrn:

Z týchto našich priorít považujeme štyri za natoľko zásadné, že sú našou podmienkou vstupu do budúcej vlády:

Nebudeme spolupracovať so stranami, ktoré odmietajú plnohodnotný 13. dôchodok.

Nebudeme spolupracovať so stranami, ktoré odmietajú silnú ruku štátu v oblasti potravín, energií a bánk.

Nebudeme spolupracovať so stranami, ktoré odmietnu plán vyrovnania regionálnych rozdielov.

Nebudeme spolupracovať so stranami, ktoré akýmkoľvek spôsobom ohrozia naše členstvo v EÚ a NATO

Len silný štát pomôže ľuďom

Podporte silný HLAS
vytvorením profilového rámčeka

Pridávanie profilových rámov na Facebook bolo niekedy oveľa jednoduchšie. Rámčeky boli súčasťou širokej ponuky funkcií, ktoré si používatelia mohli jednoducho vybrať a aplikovať na svoje profilové fotky. Teraz však, keď používatelia musia tieto rámy vytvárať sami, rozhodol som sa pripraviť túto malú pomôcku na mojej webovej stránke.